Ansattsøk

Ansattoversikt


Administrasjonen - Administrativ ledelse

Ansatte i avdelingen Administrativ ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør/rådmann 917 48 370
Kommunalsjef for oppvekst, barnevern, PPT, velferd 482 59 710 482 59 710
Kommunalsjef for helse og omsorg 416 70 246 416 70 246
Personalsjef 916 86 453 916 86 453
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek 975 91 045 975 91 045

Administrasjonen - Helse, miljø og sikkerhet

Ansatte i avdelingen Helse, miljø og sikkerhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedvernombud 957 88 886 957 88 886

Administrasjonen - Service, IT og informasjon

Ansatte i avdelingen Service, IT og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær servicekontoret 938 12 368 938 12 368
Sekretær servicekontoret 468 07 156 468 07 156
Sekretær 905 23 468 905 23 468
IT-konsulent 984 18 182
Leder servicekontoret 902 76 841 902 76 841

Dette er en test

Rådgiver digitalisering 997 07 483 997 07 483
IKT-medarbeider skole 901 76 853 901 76 853

Administrasjonen - Stabsfunksjoner

Ansatte i avdelingen Stabsfunksjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 904 07 894 904 07 894

Administrasjonen - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver økonomi 909 32 741 909 32 741
Økonomisjef 947 91 659 947 91 659
Sekretær 947 92 636 947 92 636

Avdeling kultur

Ansatte i avdelingen Avdeling kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomskulturarbeider 947 92 174 947 92 174
Bibliotekar 911 00 444 911 00 444
Bibliotekar 911 00 444 911 00 444
Kulturvaktmester Kuben 995 64 498
Rektor Grong kulturskole 993 13 561 993 13 561
Avdelingsleder kultur 996 12 998 996 12 998

Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
948 03 158 948 03 158
909 32 887 909 32 887
916 63 204 916 63 204
902 24 812 902 24 812
55 55 33 33

Hvordan komme i kontakt med NAV Indre Namdal

Disse numrene besvares av ansatte i Nav Indre Namdal

  • Ved akutt behov for nødhjelp, søknad om sosialhjelp eller økonomisk rådgivning ta kontakt oss på telefon: 458 37 840.
  • For andre henvendelser ta kontakt på telefon: 412 60 587.
  • Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å først ta i bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.

Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger tar du kontakt på telefon.
Det er postkasse ved inngangsdøren på kommunehuset hvor dokumenter og søknader kan leveres.

911 00 444
905 72 041 905 72 041
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
Avdeling 971 12 035 971 12 035
910 02 990

Når du sender epost til oss er det viktig at du ikke skriver noe som er personsensitivt.
Om du har behov for å ta opp noe som er personsensitivt, skriv at du ønsker å besøke de på kontoret eller at de tar kontakt med deg.

74 31 21 00 917 09 553

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.
 

971 12 035
941 61 035 941 61 035

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 908 03 918 908 03 918
Avdelingsleder 907 88 534 907 88 534
Programrådgiver 908 05 635 908 05 635

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helse 917 68 252 917 68 252
Nestleder helse 911 71 320

Helse - Familiebasen

Ansatte i avdelingen Familiebasen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feltarbeider 991 54 102 991 54 102
Psykisk helseteam 911 21 641 911 21 641
Ungdomskontakt og koordinator hybelteamet 993 79 995 993 79 995
Ungdomskontakt Ungdomsteamet, fagansvarlig 976 29 917 976 29 917
Helsesøster 948 88 604 948 88 604
Spesialsykepleier 918 90 232 918 90 232
Psykisk helseteam 922 21 417 922 21 417
948 03 158 948 03 158
926 14 187 926 14 187
Helsesykepleier 991 68 466 991 68 466
Kommunepsykolog - helse 480 28 120 992 78 087
Jordmor 951 03 999 951 03 999

Helse - Fysikalske

Ansatte i avdelingen Fysikalske
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 902 80 572 902 80 572
Rehabiliteringssykepleier 480 72 291 480 72 291
Privat fysioterapeut 480 42 261 480 42 261
Privat fysioterapeut 467 66 444 467 66 444
Fysioterapeut 479 01 616 479 01 616

Helse - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 31 22 00
Kommuneoverlege 74 31 22 00
Smittevernlege 74 31 22 00

Jord og skogbruk

Ansatte i avdelingen Jord og skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skogbruk 909 61 748 909 61 748
Landbrukstjenester 902 24 008 902 24 008
Rådgiver jordbruk 902 88 215 902 88 215

Miljø, natur og næring

Ansatte i avdelingen Miljø, natur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljørådgiver 902 85 234 902 85 234
Rådgiver næring 909 86 327 909 86 327

Namdal brann og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Namdal brann og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 913 68 500 913 68 500
Brannsjef 900 10 160 900 10 160

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 932 60 980 932 60 980
Sosionom 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33

Oppvekst og familie

Ansatte i avdelingen Oppvekst og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 904 09 493 904 09 493

Oppvekst og familie - Ansatte ved barnevern

Ansatte i avdelingen Ansatte ved barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson 918 84 550
Tilsynskoordinator 913 71 078
Kontaktperson 482 12 307
Kontaktperson 481 87 442
Kontaktperson 904 72 367
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 971 98 970
Kontaktperson 415 64 487
Barnevernleder 481 46 185
Teamleder/Stedfortredende barnevernleder 468 91 063
Kontaktperson 976 36 845
Kontaktperson 982 46 061
Tiltaksarbeider 477 62 430

Oppvekst og familie - Ansatte ved PPT

Ansatte i avdelingen Ansatte ved PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver PPT 954 30 067 954 30 067
Fagleder PPT / Nestleder IN barnevern og PPT 414 44 408
Logoped 975 48 339 975 48 339
Rådgiver PPT 913 37 058 913 37 058
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 971 98 970 971 98 970
Rådgiver PPT 954 40 089 954 40 089

Oppvekst og familie - Grong opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Grong opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong voksenopplæringssenter 932 85 546 932 85 546

Har sin siste

Oppvekst og familie - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskolen 993 13 561 993 13 561

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Bergsmo barnehage

Ansatte i avdelingen Bergsmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 97 415
906 52 058
Styrer Bergsmo barnehage 412 89 587 412 89 587

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Ekker barnehage

Ansatte i avdelingen Ekker barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Ekker barnehage 920 55 364 920 55 364
951 46 845
951 46 963

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Grong barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Grong barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong barne- og ungdomsskole 412 89 567 412 89 567
948 36 347 948 36 347
Konsulent 468 38 618 909 32 887
905 29 135 905 29 135
905 32 721 905 32 721
905 64 541 905 64 541
905 46 091 905 46 091
905 83 088 905 83 088
905696774 905696774
905 70 132 905 70 132
Karriereveileder 948 80 931 948 80 931

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Harran oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Harran oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 32 746 909 32 746
948 15 102
909 64 701 909 64 701
Rektor Harran oppvekstsenter 977 85 366 977 85 366
Nestleder Harran oppvekstsenter 958 03 697 958 03 697

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Rønningen barnehage

Ansatte i avdelingen Rønningen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Rønningen barnehage 950 90 209 950 90 209
952 76 054
952 73 851
952 73 869

Plan, eiendom og bygg

Ansatte i avdelingen Plan, eiendom og bygg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling 469 32 510 469 32 510
Rådgiver GIS 905 23 877 905 23 877
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom 971 44 913 971 44 913
Driftsleder bygg og eiendom 482 98 750 482 98 750
Ingeniør byggesak 948 69 568 948 69 568
Ingeniør oppmåling 469 48 926 469 48 926
Rådgiver plan- og byggesak 469 10 610 469 10 610
Sekretær - Bolig 913 30 641 913 30 641

Pleie og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder pleie- og omsorg 948 34 650 948 34 650
Koordinator dialyse 905 72 041 905 72 041
Hørselskontakt 971 12 035
Sekretær 905 23 468 905 23 468
Demenskoordinator 948 01 296 948 01 296
Synskontakt ved sykeheimen 948 03 158 948 03 158
Kjøkkenet ved Grong helsetun 907 33 267 907 33 267
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
Avdeling 971 12 035 971 12 035
Avdelingsykepleier hjemmebasert omsorg 414 37 872 414 37 872
Avdelingssykepleier institusjon 958 12 301 958 12 301
Kreftsykepleier 909 82 665 909 82 665

Pleie og omsorg - Miljøarbeidertjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøarbeidertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
Avdelingsleder 481 59 867 481 59 867
Vernepleier 901 52 321 901 52 321

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 959 37 094 959 37 094
Borgny Grande

Teknisk seksjon

Ansatte i avdelingen Teknisk seksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kommunalteknikk 466 33 150 466 33 150

Teknisk seksjon - Driftspersonell

Ansatte i avdelingen Driftspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør vann/avløp 906 39 881
Fagarbeider veg 412 51 202
Driftsoperatør vann/avløp 916 35 401

Teknisk seksjon - Feiere

Ansatte i avdelingen Feiere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 915 90 910 915 90 910

Teknisk seksjon - Vaktmestere og renholdspersonell

Ansatte i avdelingen Vaktmestere og renholdspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester, Harran oppvekstsenter 470 17 143 470 17 143

Ansvarlig for Harran oppvekstsenter

Vaktmester, Bergsmo barnehage 913 76 572 913 76 572
Renholdsleder 938 12 368 938 12 368
Vaktmester 921 11 054 921 11 054
Vaktmester, Grong kommunehus 975 45 848 975 45 848
Vaktmester, GBU og Kuben 950 42 600 950 42 600

Ansvarlig for Grong barne- og ungdomsskole

Vaktmester, Helse og omsorgssenter 971 12 032 971 12 032

Ansvarlig for Grong Helse- og omsorgstun

Renholdsleder 948 15 840 948 15 840
Vaktmester, boliger 934 58 919
Fagarbeider bygg 908 35 696
Til toppen