Grong hagelag v.Trude Gravseth

Underavdeling av Norsk Hageselskap
Hovedorganisasjon Norsk hageselskap
Krets: Nord-Trøndelag hageselskap
Adresse Kontakt Kategori
Grong hagelag v.Trude Gravseth
Bergsmohaugen 23
7870 Grong
Telefon: 993 79 995
E-post: gravs@online.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Aldersfordeling
Alderstrinn 0 - 6 7 - 12 13 - 16 17 - 25 25+
Antall medlemmer 0 0 0 0 26