Aktuelt

Samleside for informasjon om korona

Dette er ett av tiltakene som kommunen innfører  for å hindre og begrense smitte av koronavirus.

Med besøkende menes:

 • Pårørende og omgangskrets til beboere
 • Frivillige hjelpere.
 • Andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Det er kun ved kritisk sykdom at besøk kan gjennomføres, men da etter avtale med ledelsen på institusjonen.

 

For å stoppe spredning av Koronaviruset vil skoler, barnehager, voksenopplæringen, Gronghallen og Kuben kulturhus stenges fra kl. 18.00 12. mars 2020.

Grunnregel

Ingen elever møter på skolen eller barnehage i morgen fredag 13. desember

Unntak fra regelen 

Noen yrkesgrupper må på jobb og da møter de utfordringer med barnepass etc.
Jobber begge foreldrene innen én av sektorene i listen nedenfor og har barn som går på småskolen (1.- 4. klasse) eller barnehagen, skal barna møte som vanlig.

 • Styring og kritisk ledelse
 • Forsvar
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kartforsyning
 • Elektroniske kommnunikasjonstjenester, inkl. satelittbaserte tjenester
 • Transport
 • Apotekene

Ledere ved barnehagene og skolene skal sørge for at barna får et tilbud den dagene.

 

Informasjonsside om status, tiltak og beredskap vedrørende koronavirus for aktivitet på Kuben i mars er opprettet og oppdateres fortløpende. Vi ber publikum følge med på siden om man har planlagt å besøke oss i perioden

Gå til informasjon om koronasmitte

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 
Dette betyr:
 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Det nye coronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019.

WHO har erklært Corona virusutbruddet som internasjonal folkehelsekrise. Kommuneoverlegen i Grong, i samarbeid med fastlegene, forholder seg til råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del av de smittede har fått lungebetennelse. Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Grong kommune teknisk avdeling, søker etter sommervikarer i tidsperioden 01.05.2020-31.08.2020

Søknadsfrist: 30. mars. 2020

Søk stilling

Det vil være aktuelt med jobb på flere av kommunens bygninger, og forflytninger mellom byggene må påregnes.  

Daglig renhold etter oppsatt renholdsplan.

Arbeid på dag og kveldstid må påregnes.
Vi forsøker å legge til rette for arbeidstid på dagtid.

Søkere bør ha relevant erfaring, ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, og fordel med kjennskap til bruk av renholdsmaskiner.

Lønn etter gjeldende vilkår.

Søknadsfrist: 30. mars 2020

Søknader behandles fortløpende, og det er av den grunn smart å søke så raskt som mulig.

Søk på stilling

 

 

 

 

Oppdatering - Koronaviruset

For å bremse smittespredning stenges politiet for besøkende.
Dette gjelder foreløpig frem til 29. mars.

Du kan ringe direkte til politiet i Grong

Politiet kan nås via direkte nummer til Birger Håpnes.
Han treffes på telefon 994 94 736
E-post: birger.johannes.hapnes@politiet.no.

Åpningstider Grong lensmannkontor

Mandag og onsdag 08:00–15:00.

Hva kan politiet hjelpe deg med?

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.

Viktige nummer om du ikke får tak i lokalt politi

 • Politiets nødtelefon: 112.
 • Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
   
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2020 og rullering av økonomiplan 2020 - 2023 er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 14 dager f.o.m. 4. desember 2019

  

Til toppen