ABC for god psykisk helse

Med tre enkle grep kan du styrke din egen og andres psykiske helse. I 2024 er Trøndelag fylkeskommune ansvarlig for en nasjonal pilot; folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse. Målet med kampanjen er at alle vi i Trøndelag skal få kunnskap om hvilke tre helsefremmende råd vi kan følge for å bedre vår egen, og andres psykiske helse.
De tre rådene er:
• Gjør noe aktivt
• Gjør noe sammen
• Gjør noe meningsfylt
Les mer om ABC