Aktuelt

Anmodning til alle innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Kommuner i Namdalen anmoder alle innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Hjemreiser for studenter er å betrakte som en nødvendig reise.

Se for øvrig statsforvalterens råd om dette her: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/koronavirus-covid-19/unnga-unodvendige-reiser/

Det er nå ekstra viktig å ivareta de generelle rådene og nasjonale anbefalingene, som du finner i lenken under.

 Link til helsedirektoratets sider om koronavirus

Til toppen