Aktuelt

Beboere som er tilknyttet Bergsmo vannverk kan bruke vannet som normalt igjen.

Oppdatering 30. juni 2020: Vanningsforbud opphevet.

Det gjelder alle som ikke har private brønner og bor på begge sider av Namsen fra Vårryggen og vest over. Vi har i dette området felles vannforsyning med Overhalla som også har innført vanningsforbud. Vannet kommer fra Konovannet og via renseanlegget på Rakdalsåsen. Renset vann går til et utjevnings/høydebasseng på Rakdalsåsen. På grunn av unormalt høyt vannforbruk den siste tiden så sliter en med å holde nivået i dette bassenget oppe på et akseptabelt nivå.

Til toppen