Behov for barnehageplass?

Behov for barnehageplass?

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene i Grong kommune er 1.mars 2021.

Her er link til informasjon om opptak, priser mv.

Regler for opptak

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar – juli har rett til plass i august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Hvis man vet at man har behov for barnehageplass i løpet av september 2021 – juli 2022, så er det lurt å søke ved hovedopptaket eller minst 2- 3 måneder før ønsket oppstart.

Barnehagene i Grong kommune tar inn barn fortløpende også etter hovedopptaket, såfremt det er ledige plasser.

Har du/dere spørsmål?

Kontakt gjerne avdelingene direkte:

Til toppen