Aktuelt

Behov for ytterligere koronavaksine til eldre

Folkehelseinstituttet åpner nå for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Praktisk gjennomføring

Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte, vil ikke kommunen aktivt kalle inn til vaksinasjon. 

Dersom det er ønskelig med dose 4 må du selv kontakte vaksinetelefonen.

Vurdering rundt videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3. 

Kommunen ber om at de som tilhører denne gruppen og ennå ikke har tatt oppfriskningsdosen tar kontakt med oss på vaksinetelefonen dersom de ønsker oppfriskningsdosen slik at vi får planlagt dette.

Til toppen