Aktuelt

Besøk på sykeheimen - oppdatering pr 26.03.2021

Det er en begrensning på maks to friske besøkende pr. beboer pr. gang. Det er fortsatt slik at dere ringer på forhånd for å avtale besøk.

  • Alle besøkende må registrere seg fordi vi ved et eventuelt utbrudd kan foreta smittesporing på en effektiv måte.
  • Besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst. 
  • Vi anbefaler munnbind til alle besøkende over 12 år. 
  • Besøkende fra områder med høyt smittetrykk er anbefalt og ikke komme på besøk. Er det allikevel nødvendig med besøk må en forevise en negativ covid 19 test, som er tatt senest to dager før besøk skal foretas.
  • For besøkende av beboere i trygghetsboliger og de av beboerne som bor i omsorgsleiligheter og spiser måltider inne på sykeheimen, gjelder samme tiltak som på sykeheimen.
  • Alle ansatte ved sykeheimen bruker munnbind, dette er fordi vi ikke klarer å opprettholde to-metersregelen. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpere bruker også munnbind ved hjemmebesøk.
Til toppen