Dagsturhytta - Spørreundersøkelse

Dagsturhytta skal være for alle, og av den grunn ønsker vi tilbakemelding på både plassering, og hvem som kan være aktuelle til ta ansvar for drift og vedlikehold. Du kan komme med dine innspill anonymt om det er ønskelig. Innspill vil bli publisert på vår postliste etter hvert som forslagene sendes inn.

Les mer om dagsturhytta og delta i undersøkelsen.

Frist for tilbakemelding: 1. mars 2024