Aktuelt

Demensaksjonen 2020 - Bare forskning kan stoppe demens

I år arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen for tjuende gang, i år uten bøsser. På grunn av koronaepidemien kan vi i år ikke gå fra dør til dør og ha den tradisjonelle bøsseaksjonen. Vi i Grong Demensforening vil i år oppfordre alle i Grong kommune om å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens ved å sende en gave på VIPPS til 541662 Grong Demensforening.

Vi samarbeider med elever ved Grong barne- og ungdomsskole som har valgfag «innsats for andre». Elevene vil delta på stand tirsdag 22.sept. på Coop Harran, Rema Grong og Grong Kjøpesenter.

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til demens. For å kunne utvikle en kur, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens., men for å kommer dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 4448.16.43543

Eller VIPPS nr . 541662 – Grong Demensforening.

FAKTA

  • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
  • Demens er en dødelig hjernesykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40
Til toppen