Detaljregulering Bjørgan Caravan - Melding om vedtak, 1. gangs behandling

Formannskapet i Grong kommune vedtok i sitt møte den 02.05.2023, saksnummer 24/2023, å legge forslag til detaljregulering for "Bjørgan caravan", plan-id: 2022003, på høring og offentlig ettersyn.

Frist for innspill: 03.07.2023.

Planen legger til rette for campingplass og utleiehytter ved Bjørgan i Grong kommune.

Dokumenter tilhørende saken:

Skisse over området

Skisse over nytt caravanområdet på Bjørgan - Klikk for stort bildeSkisse Bjørgan caravan Grong kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du innspill til høringen

Eventuelle merknader og høringsinnspill i saken sendes via brev eller e-post.

Grong kommune
Postboks 162
7870 Grong

E-post postmottak@grong.kommune.no

Ønsker du mer informasjon om saken

For nærmere informasjon om planforslaget, ta kontakt med saksbehandler Odin Magnus Johnson på telefon 46 93 25 10 eller epost: odin.johnson@grong.kommune.no.