Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Aktuelt

Dugnad mot koronavirus - og næringslivet i Grong

Informasjon om krisepakken

Korona-viruset, og lock-down som følge av dette, har skapt en meget spesiell situasjon, og krevende tider for næringslivet. Flere har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, mens andre opplever omsetningssvikt.
Denne artikkelen er en oppsummering av krisepakken til Stortinget.

Situasjonen endrer seg hele tida, og det er vanskelig å orientere seg. Regjeringen presenterte en krisepakke på fredag 13, denne ble diskutert gjennom helga. Partiene kom til enighet, og pakken ble vedtatt første gang i stortinget i dag, 16.mars.

Punkter i pakken som kan være av interesse for næringslivet på Grong er følgende:

  • Folk som er permittert sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.
  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.
  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.
  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.
  • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.
  • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.
  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

De to lokale sparebankene ble kontaktet på fredag, og begge har kommet med tilbakemelding, der de understreker at de er tilstede for det lokale næringslivet, også i nedgangstider. Ser du at din bedrift vil få utfordringer, ta kontakt med banken din så raskt som mulig, så hjelper de deg til å finne den beste løsningen.

Er du hjemme med barn som følge av at barnehager og skoler er stengt? Da er det mulig å søke om omsorgspenger;

Andre informasjonskanaler for næringslivet finnes her:

Arbeidsgivere kan få nyttig informasjon bl.a. her:

Ønsker du å lese det opprinnelige dokumentet fra Stortinget? 

For de som ønsker er det mulig å lese det dokumentet denne artikkelen har tatt utgangspunkt i.

Her kan du lese om krisepakken til Stortinget (PDF, 95 kB)

Til toppen