Aktuelt

Eiendomsskatt 2020

Klikk for stort bilde http://www.freedigitalphotos.net/ I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.02.2020 og tre uker fremover. Listene er tilgjengelig på nettsiden og på kommunehuset

Alminnelig eiendomsskattesats er vedtatt til 7 promille for 2020. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 5 promille.

Ny alminnelig taksering for 2020 er nå gjennomført. Informasjon om ny takst vil bli utsendt til alle eiere. 

Skatteliste for offentlig ettersyn (PDF, 7 MB)

Eier eller takstmottaker kan klage på taksten som danner grunnlaget for skatt.

  • Klagen på taksten må fremsettes skriftlig innen 14.4.2020.
  • Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil.
  • Klagen må undertegnes.

Klagefrist:

Tirsdag 14. april 2020

Hvor sender du klagen?

Grong kommune
Postboks 162
7870 GRONG

Hva skjer etter at klage er mottatt?

Sakkyndig nemnd vil så snart som mulig etter klagefristens utløp få oversendt klagen. Sakkyndig nemnd kan endre taksten i din favør dersom det finner det riktig. Hvis ikke skal klagen oversendes sakkyndig ankenemnd. Den sakkyndige ankenemnd foretar ny besiktigelse og setter ny takst. Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til din ugunst også.

 Nyttig informasjon om takstering

Eiendomsskatt

Til toppen