Aktuelt

For frivillige lag og foreninger - Tilskudd til helsefremmede og forebyggende arbeid

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2021. Frivillige lag‐ og organisasjoner kan søke tilskudd.

Søknadsfrist: 1. februar 2020

All nødvendig informasjon finner på du nettsidene til Trøndelag flykeskommune.

Gå til informasjon om tilskuddsordningen for helsefremmede og forebyggende arbeid

Til toppen