Foreldretreff - Et pusterom for foreldre med barn med psykiske og/eller fysiske utfordringer

Foreldretreff - Et pusterom for foreldre med barn med psykiske og/eller fysiske utfordringer

Når barnet ditt er alvorlig eller langvarig syk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse og sykdom er en gruppe pårørende med større omsorgsoppgaver enn familier flest. De strekker seg langt for å gi barnet et godt liv.

Men hvordan har du det selv som pårørende?

Illistrasjonsbildet foreldretreff - Klikk for stort bildeArrangement Foreldretreff Pixabay     

Mange pårørende opplever at det å dele erfaringer med andre i lignende situasjon er til stor hjelp for å kunne snakke om utfordringer og finne løsninger. Andre ønsker ikke å dele så mye, men synes det er godt å kjenne på tilhørigheten med “likesinnede”. I tillegg til det sosiale og positive fellesskapet, kan foreldretreffet bli et pusterom der dine behov står i fokus.

Oppstartmøte

 • Presentasjonsrunde
 • På første møtet blir vi enige om hvilke grupperegler som skal gjelde:
  • Taushetsplikt – alt som deles på treffet blir i denne gruppen.
  • Ønsker vi flere treff? Evt. tidspunkt og varighet? Hyppighet?
  • Hvilken form? Er det ønskelig med tema på møtene, evt. hvilke tema? Eller er det greit å bare treffes for uformell kaffeprat og erfaringsdeling? Både og?
  • Kan gruppa være selvstyrt?
  • Evt.

Annet:

 • Gruppestørrelse: max 16 personer.
 • Oppstart første foreldretreff blir mandag 24. april kl. 19.00 – 21.00.
 • Sted: I kjelleren på kommunehuset

Om du er interessert, meld din interesse

Kontakt Lillian Johansen, telefon 938 24 610 om du har spørsmål eller ønske å melde deg på. 

Bergsmo sanitetsforening sørger for kaffe og vaffelservering - Velkommen!

Hilsen Åse Rosten (Familiebasen) og Lillian Johansen.

Til toppen