Aktuelt

Forslag til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer

Grong kommunestyre skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

  • 4 meddommere til lagmannsretten
  • 14 meddommere til tingretten
  • 4 meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til 2 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

I hht. Domstolloven § 68, legges forslaget ut til alminnelig ettersyn i 2 uker.

Valgkomiteen i Grong kommune har foreslått følgende innbyggere i Grong kommune,

i alfabetisk rekkefølge:

Arne Martin

Aspnes

Eli Moe

Bergin

Berit

Blengsli

Torhild Marte

Bryhn

Gunnar

Eliassen

Siri

Eriksen

Svein Erik

Fiskum

Geir Idar

Freland

Odd Johan

Fuglum

Oddbjørg Kjølstad

Grande

Anders

Heia

Brit Margit

Heia

Kjetil

Hermanstad

Brit Helene Bye

Johansen

Håkon

Kolstrøm

Per Arne

Lynum

Gro

Madla

Hilde

Osen

Inge Kolbjørn

Rosset

Marit Strøm

Schwartz

Erik

Seem

Nore

Sklett

Arild

Skorstad

Mona Katrine

Syrstad

 

Sluttbehandling i kommunestyret er 10. september 2020.

Ev. uttalelser sendes til Grong kommune, enten på epost til postmottak@grong.kommune.no, eller pr. post til Grong kommune, p.b. 162, 7871 Grong.

Uttalelsene må være innkommet til Grong kommune senest 10. september 2020 kl. 12.00.

Grong kommune, 27. august 2020

 

Borgny Grande,

ordfører/leder i valgkomiteen

Til toppen