Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Aktuelt

Forslag til valg av meddommere, skjønnsmedlemmer og lagrettemedlemmer for perioden 2021-2024

Grong kommune er i gang med å forberede valg av jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommere for tingretten og lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker. Kommunens innbyggere oppfordres med dette til å foreslå kandidater, jfr. § 67 i Domstolloven. Foreslåtte vil bli kontaktet for å få avklart samtykke til valg. Du kan gjerne også foreslå deg selv - Det å være jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommer i tingretten eller Lagmannsretten kan være meget interessant, samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Jordskiftemeddommer

Jordskiftemeddommere er «vanlige folk» eller lekfolk som har kunnskap om de fagene som jordskiftedomstolene behandler. Jordskiftemeddommerne deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.

 

Skjønnsmedlem

Skjønnsmedlemmer er utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Domstolene har behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende områder:

  • Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom
  • Plan- og reguleringsprosesser
  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Økonomi, revisjon og regnskap
  • Jord- og skogbruk

I tillegg har følgende innspill kommet fra Namdal tingrett:

  • verdifastsettelse av fast eiendom og aksjeselskaper, særlig innen oppdrettsnæring
  • kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet
  • verdifastsettelse og utbygging av tekniske anlegg

Meddommere/lagrettsmedlem

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.  Meddommere (lekdommere) er: en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Lekdommere deltar ved behandling av straffesaker både i Tingretten og Lagretten.

Er du allerede meddommer/skjønnsmedlem/lagrettemedlem?

Om du allerede innehar et verv og ikke ønsker gjenvalg, ber vi om at du gir beskjed om dette innen samme frist som ovenfor og til samme adresse.

Innsending av forslag til kandidater

Benytt skjema nederst i denne artikkelen.
Alternativt kan du sende e-post til  postmottak@grong.kommune.no eller pr. post til Grong kommune, postboks 162, 7870 Grong

Frist for innsending av forslag

Fredag 22. mai 2020

Om utfylling av skjemaet

Det må oppgis navn, adresse, e-post, telefonnummer, yrke og nåværende stilling på den/de du foreslår. De som foreslås som skjønnsmedlemmer må også oppgi hva kandidaten har særlig kompetanse i.

Ønsker du mer informasjon om ordningen

Følg linkene nedenfor for mer informasjon

Gå til www.domstol.no/meddommere/

Gå til www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/hvorfor-har-vi-meddommere/

Gå til www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/meddommervalg/ofte-stilte-sporsmal/  

Gå til https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5


Fyll ut skjema og send inn forslag til kandidater

Fyll inn skjema og send inn. Ønsker du å foreslå flere kandidater må skjemaet fylles ut og sendes inn flere ganger.
I feltene for navn, adresse, e-post, telefonnummer, utdanning og nåværende stilling er det informasjonen om den personen du foreslår som skal skrives inn. 
Det er tillatt å foreslå seg selv som kandidat også. 

Legg inn ditt navn her slik at vi vet hvem som har forslått kandidatenLegg inn ditt navn her slik at vi vet hvem som har forslått kandidaten
Felt merket med * må fylles ut
Til toppen