Grong kommune – Avdeling for utvikling har nå flyttet til nye kontorlokaler.

Grong kommune – Avdeling for utvikling har nå flyttet til nye kontorlokaler.

Avdeling Utvikling

Ny besøksadresse er Medjåvollan 15, 7870 Grong. (Ved byggevareforretningen Montér)
Postadresse: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Namdal brann og redning

Namdal brann- og redning er fra 26. september 2022 lokalisert i nabobygget til utvikling som er Røde kors huset.
Her er brannsjef og varabrannsjef å treffe.

Interkommunale samarbeid underlagt utvikling

Innenfor utviklingssida og samme administrasjon har Grong kommune etablert interkommunalt samarbeid på flere områder.

Dette omfatter følgende områder:

  • Namdal brann- og redningsvesen med kommunene Grong, Høylandet og Overhalla hvor Grong er vertskommune.
     
  • Tekniske tjenester innenfor fagområdene plan, byggesak, kart og oppmåling, med kommunene Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan hvor Grong er vertskommune.
     
  • Overhalla og Grong landbruk og natur, hvor Overhalla er vertskommune. 

 Følgende jobber i avdeling for Utvikling

Funksjon/stilling

Navn

Telefon

Kommunalsjef utvikling

Stig Moum

975 91 045

Avd. leder kommunalteknikk

Knut Melvin Myklebust

466 33 150

Avd.leder bygg og eiendom

Lars Kristian Larsen

975 93 743

Konsulent bygg og eiendom

Anett Sundvik

913 30 641

Avd.leder kultur

Trond Martin Sætherhaug

996 12 998

Rådgiver næringsutvikling

Christine Svarva Nielsen *

 

Avd.leder plan, byggesak, kart og oppmåling

Lars Arnesen

469 32 510

Rådgiver byggesak

Kristin Romundstad

469 10 610

Rådgiver byggesak og tilsyn

Otto Mogstad

948 69 568

Rådgiver plansaker, startlån, spillemidler og veterinærvaktordning

Elisabeth Bjørhusdal

905 23 877

Rådgiver kart og oppmåling

Morten Neergård

469 48 926

Brannsjef

Tommy Tørring

900 10 160

Varabrannsjef

Geir Idar Freland

913 68 500

 

*Christine Svarva Nielsen er nyansatt og starter i jobben 2. oktober. 

 

Til toppen