Har du kandidater til "Kulturprisen 2023" og "Årets Grongning 2023"?

Vi har åpnet opp for å ta i mot forslag til prisene:

  • Årets Grongning 2023
  • Kulturprisen 2023

Frist for å sende inn forslag

16. november 2023.

Kulturprisen

Kulturprisen deles årlig ut til en person eller lag/organisasjon i Grong som har gjort en spesiell innsats på kulturområdet i Grong kommune.

Oversikt over tidligere vinnere av kulturprisen

Årets Grongning

Prisen tildeles en person som på sitt vis har utmerket seg i kraft av hvem hun/ han er eller hvilke handlinger vedkommende har utført gjennom året man er i. Vinneren kan være bosatt i Grong eller ha en nær tilknytning til Grong.

Ønsker du å sende inn forslag

Send inn forslag via digitalt skjema:

Forslag sendes inn ved å fylle ut skjema. Det er ett skjema for hver av prisene.
I 2024 tenker vi å samle disse to skjemaene til ett.

Send forslag pr. e-post eller brev:

Forslag med navn og begrunnelse sender du