Hjemmetjenesten ønsker seg flere tilkallingsvikarer

Det gjelder i hovedsak vakter på dag og kveld i helger. Hjemmetjenesten gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Det er økt behov for tilkallingsvikarer på helg fra 1.mars. Ønskelig med sykepleier/helsefagarbeider/sykepleiestudenter, også ufaglærte.