Aktuelt

Høring – Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen – Grøndalselv.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Grong kommune og Namsskogan kommune lage en detaljreguleringsplan for ny E6 på strekningen Fjerdingen - Grøndalselv, og ber om innspill til arbeidet.

Det planlegges bygging ny E6, med nødvendige avkjørsler og lokalveger. Ny bru over Grøndalselva og ny kryssløsning for fylkesveg 764 til Lassemoen og Skorovatn inngår også. Planarbeidet skal legge til rette for at strekningen kan skiltes for fartsgrense 90 km/t.

Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet, er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11. november – 23. desember.

Dokumenter i forslaget:

Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Tittel Publisert Type
Varsel - Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen - Grøndalselv.

Varsel - Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen - Grøndalselv.

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel - Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen - Grøndalselv.pdf
20-0817 - Annonse E6 Fjerdingen-Grøndalselv

20-0817 - Annonse E6 Fjerdingen-Grøndalselv

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20-0817 - Annonse E6 Fjerdingen-Grøndalselv.pdf
Planprogram høring E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Planprogram høring E6 Fjerdingen-Grøndalselv

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram høring E6 Fjerdingen-Grøndalselv.pdf
Trase E6 Fjerdingen - Grøndalselv

Trasé E6 Fjerdingen - Grøndalselv

11.11.2020 Filtype: png. Klikk for å laste ned Trase E6 Fjerdingen - Grøndalselv.png

Har du merknader til planprogrammet?

Statens vegvesen ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 23. desember.

Merknader sendes til Statens vegvesen, enten med vanlig post eller epost til firmapost@vegvesen.no.

Postadresse Statens vegvesen

Statens vegvesen
Utbyggingsområde midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Til toppen