HUNT til Grong, 1000 grongninger blir invitert!

HUNT til Grong, 1000 grongninger blir invitert!

Torsdag  i  uke 46  starter en ny HUNT-undersøkelse, Aldring i Trøndelag/ COVID opp i Grong. I løpet av et par uker i november vil ca 1000 grongninger få en invitasjon til å delta.

Alle som deltok i HUNT4 i Grong for fire år siden vil denne gangen bli invitert til å delta, forteller prosjektleder i HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo.

HUNT-undersøkelsen vil starter 17. november og varer til 30 november. Fredag, lørdag og søndag er feltstasjonen stengt.

Oppmøtested og kontakttelefon

  • Helse- og omsorgstunet - tidligere inngang Familiebasen
  • Kontakt: tlf. 920 92 800.

Invitasjon

De yngste fra 24 år og eldre blir bedt om å svare digitalt på en spørreundersøkelse og å komme på feltstasjon for å avgi blodprøve. De som deltok i HUNT4 70+, de er nå over 74 år, vil bli invitert med et brev og spørreskjema i posten.  I invitasjonen vil tildelt time på feltstasjonen stå. Den kan de endre ved å ringe servicetelefonen vår, 920 92 800.

Dette er bilde av teamet som ønsker grongningene velkommen til feltstasjonen til HUINT - Klikk for stort bildeDette teamet ønsker grongningene velkommen på feltstasjonen til HUNT HUNT  

Banebrytende koronaforskning og eldrehelse

Koronaforskning og konsekvenser på fysisk og psykisk helse i forbindelse med pandemien er sentralt tema i denne undersøkelsen for både eldste og yngste gruppe.

Blodprøvene er svært viktig for å øke kunnskapen om kroppslig reaksjon på koronasykdom og vaksinering, og analysere effekten på kroppens immunforsvar. Deltakerne får også svar på analysen av blodprøvene hvis de ønsker det, og her vil det også framgå om de har hatt infeksjonen eller ikke.

For de eldste er det er tilsvarende undersøkelse som i HUNT4 70+ i tillegg til blodprøve på feltstasjonen.  Her ønskes det mer forskning på helseutvikling, funksjonsendringer og på sykdommer som oftest rammer den eldste delen av befolkningen.  Hvordan eldre opplevde pandemien er også et viktig tema.

Deltakere som er for skrøpelige til å komme seg på feltstasjonen kan få hjemmebesøk.

Feltstasjonen på i Grong helse- og omsorgstun. Inngang er tidligere Familiebasen/Helsestasjon.

Grong  kommune har vært veldig hjelpsom i forhold til å skaffe oss gode lokaler, så dette blir kjempebra, sier Hjulstad Belbo.

HUNT er viktig for helseforskning

  • HUNT er i verdensklassen for å skaffe data til helseforskning, og det forskes over hele verden på materialet som ligger i HUNT databank og biobank på Levanger. Den gode oppslutningen av nordtrønderne gjennom fire HUNT-er og nå denne, er gull verd, sier Hjulstad Belbo.
  • Her har vi helsedata før en pandemi gjennom HUNT4, så samler vi nå inn etter pandemien, det er rett og slett unikt. Håper Grongningene også denne gangen ønsker å delta i HUNT, oppfordrer hun.

HUNT Aldring i Trøndelag/COVID er vel halvveis i det toårige prosjektet. Alle kommunene fra Stjørdal i sør til og med Snåsa er gjennomført. Etter Grong vil Høylandet stå for tur. Så langt har er det samlet inn blodprøver fra 22000 deltakere og 4400 har deltatt i HUNT Aldring i Trøndelag.

Det er meget god oppslutning, vi ligger på 75% deltakelse av de eldste og 62 % på blodprøver, sier en fornøyd Hjulstad Belbo.

Åpningstider HUNT i Grong

  • torsdager 17. nov og 24. nov 08.10-14.50
  • mandager 21. nov og 28. nov  09.00-17.20
  • tirsdager og onsdager 08.10-17.20

Siste dag på feltstasjonen i Grong er onsdag 30.november. Denne dagen stenger feltstasjonen klokka 15.00.

Det er pause fra 11.30 til 12.00 alle dager. Fredager er feltstasjonen stengt. 

Du trenger ikke å avbestille tildelt time.

 

Til toppen