Aktuelt

Influensavaksine

I uke 43 vil det bli anledning for å ta sesonginfluensavaksine, samtidig vil vi tilby vaksinering av pneumokokkvaksine. 

Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

  • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år). 
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. 
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk. 

Tettere intervall kan være aktuelt for noen risikogrupper. Dette avgjøres av legen din ut fra din grunnsykdom.

Dette må du selv avklare med din fastlege i god tid før vaksinasjon i uke 43.

Vaksineringen vil foregå på Kuben to ettermiddager, dato og tid for vaksinering vil det komme mer informasjon om senere.

Til toppen