Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Aktuelt

Informasjon angående barn med alvorlig grunnsykdom og personer med svekket immunforsvar

 

Vaksinasjon av barn i aldersgruppen 5 - 11 år med alvorlig grunnsykdom

FHI har utvidet rådene om koronavaksinasjon til også å gjelde barn i alderen 5 – 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Hvis du mener å ha barn som faller inn under denne kategorien, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for vurdering.

Les mer om dette på FHIs nettsider: 
https://www.fhi.no/contentassets/589462f7fca04eb5abdc194fa447b47b/vaksinetilbud-til-barn-i-aldersgruppen-5-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom-.pdf        

Oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Personer over 18 år eller eldre med alvorlig svekket immunforsvar, og som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil kunne få oppfriskningsdose, som da vil bli deres dose nr. 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Dem som mener de tilhører denne gruppen bes ta kontakt med sin fastlege for vurdering.

Til toppen