Informasjon om nye pass og nasjonalt ID-kort

En ny versjon av passet kom 19. oktober 2020, og nasjonalt ID-kort kom 30. november 2020. 

Informasjonen er i hovedsak tiltenkt personer som skal kontrollere de nye dokumentene, eksempelvis banker, apoteker og butikker.

Passet kommer i nytt utseende. Det nasjonale ID-kortet kommer i to utgaver: Ett som kun kan brukes som legitimasjon (Grønn skrift), og ett som kan brukes som legitimasjon og til reiser (Rød skrift).

Bilde av det nye passet. - Klikk for stort bildeBilde av det nye passet.   

Nasjonalt ID kort med reiserett - Klikk for stort bildeNasjonalt ID kort med reiserett   Nasjonalt ID kort uten reiserett. - Klikk for stort bildeNasjonalt ID kort uten reiserett.  

Nye pass

Selv om det er kommet nye pass, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om
et nytt. Disse passene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter

Nasjonalt ID-kort

Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Publikum kan bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Man vil kunne søke om nasjonalt IDkort på alle pass- og ID-kontorer i Norge. Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som innbyggerne kan bruke når de har behov for å legitimere seg. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er
foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort.

To varianter av det nasjonale ID-kortet

Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.

  • Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når man skal reise til EØS-landene og Sveits.
  • Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon.
    Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, eller som ikke ønsker et ID-kort med reiserett, kan søke om ID-kort uten reiserett.

Kontrollveiledere

Kontrollveiledere for å kontrollere nye pass og ID-kort ligger på politiets nettsider.

Status og verifikasjonstjeneste

Statustjeneste for norske pass og ID-kort og verifikasjonstjeneste for sertifikater (eMRTD) vil
bli lansert våren 2021.