Kontorfellesskap i Grong

Kontorfellesskap i Grong

Vi er nysgjerrige på om du synes kontorfellesskap i Grong kommune er en god ide?

Grong kommune jobber med å etablere et kontorfellesskap for ulike folk som tilbringer tid i kommunen/ har jobben sin en annen plass, det kan være pendlere, offentlige aktører, hyttefolk, studenter, næringsliv osv. Vi er nysgjerrige på om du synes dette er en god ide, om det er av interesse å bruke et slikt kontorfellesskap og hva må til for at du benytter deg av et slikt fellesskap?
Svarene er anonyme og blir brukt for å utvikle konseptet med kontorfellesskap.

Det tar deg 2 minutter å svare på denne undersøkelsen.

Gå til undersøkelsen

Svarene er anonyme og blir brukt for å utvikle konseptet med kontorfellesskap i Grong kommune (Link til Grong kommunes Facebookside).

Til toppen