Aktuelt

Koronavirus – Hvordan forebygge smitte

Hender som vaskes med såpe under rinnende vannDet nye coronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019.

WHO har erklært Corona virusutbruddet som internasjonal folkehelsekrise. Kommuneoverlegen i Grong, i samarbeid med fastlegene, forholder seg til råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del av de smittede har fått lungebetennelse. Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Anbefalinger til innbyggerne:

Dersom noen tror at de er utsatt for smitte av viruset, anbefales det at vedkommende tar telefonisk kontakt med fastlege/legevakt. Det gjøres først en kartlegging per telefon, og videre avtale om videre undersøkelse og evt. prøvetaking blir gjort.

Det anbefales ikke at friske personer som returnerer fra utbruddsområdet testes, eller holdes i karantene.

Følgende personer bør testes:

Personer som de siste 14 dagene før symptomstart:

  • har oppholdt seg utbruddsområdet, eller
  • har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist coronavirusinfeksjon
  • har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med coronavirus

og i tillegg har:

  • feber >38°, sykehistorie med feber og akutt luftveisinfeksjon (minimum et av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals)
  • akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig

 

Det er viktig at du ringer på forhånd, ikke møt direkte opp på legekontoret.

Telefonnummer:

  • Grong legekontor - 74 31 22 00
  • Legevakt - 116117

God håndhygiene som håndvask med såpe og vann er et godt forebyggende tiltak. Håndsprit kan brukes når vask ikke er tilgjengelig.

For mer informasjon, se nettsidene til FHI :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

Martin With Kielland
kommuneoverlege i Grong

Til toppen