Legekontoret midlertid nedetid

Legekontoret opplever ustabilitet pga nedetid i journalsystemet. Pasienter kan derfor oppleve ventetid både på telefon og på legekontoret.   

Haster det, ring legevakt 116 117. Ny informasjon kommer så snart alt er i orden igjen.