Militær øvelse i perioden 24.10.2022 - 31.10.2022

Militær øvelse i perioden 24.10.2022 - 31.10.2022

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 24.10.2022-31.10.2022,  årlig trening. 

Treningen gjennomføres hovedsakelig i tilknytning til Værnes Garnison (Stjørdal) og Svarvamoen skytterhus (Snåsa), men det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder. Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves som tiltakende gjennom perioden. 

Kontaktinformasjon Snåsa og Lierne Heimevernsområde:

  • Liaison Lierne og Røyrvik - Kapt Aspnes, mob 952 46 944
  • Liaison Namsskogan og Grong - Kapt Trones, mob 456 13 982
  • Liaison Snåsa - Kapt Seljelid, mob 913 59 188
  • Områdesjef Kapt Jørstad, mob 951 15 754
Til toppen