Aktuelt

Nasjonal tilskuddsordning: inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Mer informasjon på Bufdir.no's egne nettsider

Søknadsfrist

17. desember 2021

Hvordan søke?

Gå inn på nettsiden til Bufdir.no

Her finner du også informasjon om hvem som kan søke.

Søk om midler

Har du spørsmål?

Kontakt Wenche Moan Klykken, 401 07 205

Til toppen