Nattestengt E6 i to dager grunnet skifte av stikkrenner -

Statens vegvesen skal utbedre gamle stikkrenner som har rast sammen og som derfor har fått nedsatt funksjon.
Oppstart ettermiddag tirsdag 9. mai og ferdigstilles til torsdag morgen.

Slik blir blir stengningen

  • Tirsdag 9. mai:
    Veien stenges kl. 18:00, og åpnes igjen onsdag 10. mai kl. 06.00.
  • Onsdag 10. mai:
    Veien er åpen fra kl. 06:00, og stenges på nytt kl. 18:00 frem til torsdag kl. 06:00.
  • Torsdag 11. mai:
    Veien er åpen fra kl. 06:00

Slik blir omkjøringen

Omkjøring blir en forlengelse av den som per dags dato brukes for arbeidet med midlertidig skredsikring av Lagnesberga, som er stengt i samme tidsrom. Omkjøring i dag er fylkesvei 17 og fylkesvei 760 Grong. Omkjøring disse to kveldene/nettene blir videre på fylkesvei 17 til Høylandet og derifra og ut til Gartland, E6 nord for Grong.