Aktuelt

Nye nasjonale smittevernregler fra 4. januar 2020

Regjeringen har 3. januar kommet med nye retningslinjer med strengere tiltak for å unngå en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager. Anbefalingene gjelder hele landet selv om smittenivået er ulikt. 

I Grong er det pr dato ingen registrerte smittede. Det er gjennom jula færre enn vanlig som har testet seg. Det er derfor viktig å følge de nasjonale rådene i tilfelle smitte ikke er fanget opp. Vi må fortsatt være flinke og holde avstand og vaske/sprite hender. 

Vi har en kontinuerlig vurdering over situasjonen og at tiltakene i første omgang gjelder til 18/1. 
Vi har ikke helt oversikt etter jul og vi må bidra alle sammen for ikke å spre eventuell smitte. 

Kommunens kriseledelse følger opp dette i Grong på følgende måte:

Varighet: Gjelder fram til 18.01): 

Tiltak:

 • Besøk på sykehjem er fremdeles mulig, men pårørende oppfordres til å vise varsomhet særlig om man har vært i rødt område. Er man syk skal man ikke komme på besøk. 
 • Kommunehuset stenges, men er åpent for avtaler. Du må da ha en avtale på forhånd før du kommer. Mange ansatte har hjemmekontor. 
 • Ungdomsklubben stenges. 
 • Gronghallen samt gymsalen på Kuben stenges for aktivitet på kveldstid. 
 • Kuben har fortsatt åpent for møter i fastmonterte stoler. Kino går som planlagt. 
 • Biblioteket holder åpent, men skal føre besøksprotokoll. 
 • Frivilligsentralen stenges. 
 • Treningssentrene må stenge om det er ubetjent. Skal det være åpent må det være adgangskontroll. De vil selv informere om hvilke løsninger de finner. 
 • Grong kulturskole opprettholder normal drift, men tar hensyn til kohorter. 
 • Grong ungdomsskole innfører rødt nivå. Skolen informerer direkte alle foreldre og elever. 
 • Voksenopplæringa innfører hjemmeundervisning i to uker. 

Her regjeringens anbefalinger: 

Anbefalinger for alle i hele landet 

Sosial kontakt 

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt) 

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt) 

Reiser 

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

Skoler og utdanning 

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt) 

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt) 

Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter. 

Arbeidsplasser 

Hjemmekontor

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt) 

Butikker 

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes begrensninger i antall og adgangskontroll. (Nytt) 

Idrett 

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. 
Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. 

Regler for hele landet: 

Private sammenkomster og arrangement 

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt) 

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt) 

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. 

Uteliv og serveringssteder 

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt) 

Kirkevandring 

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt) 

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte: 

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. 

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå". 
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter. 
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. 
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller. 
Til toppen