Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Aktuelt

Nye tiltak mot Covid - Oppdateringer 14. januar 2022

Grong kommune sin kommunale kriseledelse (KKL), har i dag gått gjennom de nye tiltakene mot Covid som regjeringen presenterte 13.01.2022

Kommunen følger de nasjonale tiltak og anbefalinger som ble gitt. Her er det beskrevet lettelser overfor barn og unge, som gjør at flere aktiviteter kan gjenåpnes.
Du kan lese mer om det på Regjeringen letter på tiltakene - regjeringen.no

Samtidig videreføres det restriksjoner overfor voksne. Grong kommune må blant annet fortsatt drifte en del fra hjemmekontor, slik at innbyggere og andre oppfordres fortsatt til å bestille time for fysiske møter.

KKL har vurdert situasjonen i kommunen slik at vi anbefaler at barnehager, barne- og ungdomsskoler, og videregående skoler kan driftes på grønt nivå fra og med uke 3. Trafikklysmodellen skal benyttes aktivt, så kommunen vil følge situasjonen fremover og vurdere behovet for andre graderinger fortløpende. Raske endringer må påregnes alt etter som smittesituasjonen utvikler seg.

Kommunen vil også gjøre innbyggerne oppmerksomme på at TISK strategien nå er noe endret for «andre nærkontakter».
Les mer om dette på Endringer i TISK-strategien - regjeringen.no

Grong kommune vil fortsatt informere ut til innbyggerne så godt og jevnlig som mulig. Med de nye tiltakene er det forventet en økning i antall smittede. Etter anbefaling fra statlig myndighet, vil kommunen endre informasjonsinnholdet i noe grad. Konkret antall smittede, testede etc vil ikke bli rapportert, og heller erstattes av informasjon som kan hjelpe innbyggeren med å ta riktige valg. Slik informasjon vil i utgangspunktet bli presentert 1-2 ganger pr uke, med mindre status tilsier annet intervall.

Slik informasjon vil bli publisert på kommunens hjemmeside Koronaviruset - Grong kommune og kommunen sin Facebookside Grong kommune | Facebook

Til toppen