Aktuelt

Økende skogbrannfare!

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i
eller i nærhet av skog og annen utmark.

Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart
ikke kan medføre skogbrann.

Det er du som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Bålet må ha god avstand til bebyggelse og vegetasjon

Ikke tenn bål om det er sterk vind.

Ha slokkemiddel lett tilgjengelig, bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det.

Forlat aldri bålplassen før bålet er helt slokket.

Til toppen