Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Aktuelt

Ønsker du å jobbe med barn og unge som har behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen?

Grong kommune søker etter avlastere for barn med spesielle behov. Barna er i alderen 4 til 10 år. Avlastning gis til foreldre og foresatte som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Det søkes spesifikt etter personer som kan arbeide i turnusordning. Avlastningen vil skje i hjemmet og i tilrettelagt bolig. Avlaster må være over 18 år.
 

Søknadsfrist

Snarlig tiltredelse. Søknadsfrist: 5.mai
 

Hvordan søke

NB! På denne stillingen søker man ved å sende inn e-post til Grong kommune.
Normal så benytter man et digitalt skjema.
 
Stillingsstørrelse: Det utlyses to stillinger. Stillingsstørrelse fra 50% og oppover. 
 

Arbeidsoppgaver

Det kan bli aktuelt med kombinert stilling med arbeidsoppgaver i skole, SFO, avlastningshjem. Som avlaster har du den daglige omsorgen for barnet de døgnene han/hun er på avlastning.
 

Kvalifikasjoner

Det er ingen særskilte krav til formell fagutdanning for å være avlaster. Helsefagarbeider, barne- og omsorgsarbeider eller personer med relevant erfaring vil bli foretrukket. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

 

Vi søker etter personer som

 • har interesse av å jobbe med mennesker
 • har et ønske om å bidra til at andre får en meningsfull fritid
 • har evne til å jobbe selvstendig
 • kan jobbe en helg i måneden
 • har evne til å skape gode relasjoner
 • er ansvarsbevisst, engasjert og omsorgsfull
 • er trygg og stabil i rollen som avlaster
 • har førerkort, dette er ikke et krav
 • Kan stå i krevende situasjoner både fysisk og psykisk
 • Er fleksibel
 • Våger å ta nye utfordringer
 
Gyldig politiattest vil bli krevd framlagt før inngåelse av avtale. 
 

Har du spørsmål til stillingen

Kontakt Emeli Sagmo Lauve. 
Epost emeli.lauve@grong.kommune.no, mobil: 911 71 320.
Til toppen