Aktuelt

Oppdatering korona 28. september 2021

Norge åpnes opp og den nasjonale koronaberedskapen trappes ned. Dette har også betydning for Grong kommune. Grong kommune forholder seg til de nasjonale anbefalingene.

Selv om landet åpnes opp er det viktig at vi tar hensyn til hverandre.

Det er fortsatt personer som er i en risikogruppe og har behov for beskyttelse. Det er opp til hver enkelt hvilken risiko man ønsker å ta.

Grong kommune vil smittespore etter de nasjonale retningslinjene, og dermed vil det ikke bli smittesporet på samme nivå som tidligere.

Koronatelefonen vil bli lagt ned umiddelbart

Alle henvendelser skal gå til legekontoret.

Hurtigtesting

Grong kommune har fått et begrenset antall hurtigtester, derfor vil det bli prioritering på hvem som får tester. Kjente nærkontakter til smittet person vil bli prioritert.  Det er mulig å kjøpe hurtigtester selv.

Hva kan du gjøre selv?

Det kan være vanskelig å følge med i gjeldende regelverk. Under er et flytskjema for hva man gjør i ulike situasjoner:

Prosessflyt koronasjekk 

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon finnes på Regjeringen og FHI sine hjemmesider.

Til toppen