Oppdatert status - Telenor

Telenor forventer å være oppe å gå igjen i løpet av fire timer, såfremt de ikke møter på noe uforutsett