Oppfriskningsdose koronavaksine - Meld fra om du er interessert

Oppfriskningsdose koronavaksine - Meld fra om du er interessert

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset da de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjonen.

FHI`s vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Avtal tidspunkt om du ønsker oppfriskningsdose

Kommunen kaller IKKE inn til vaksinasjon, den enkelte må selv ringe for å avtale tidspunkt for vaksinering.
Vaksinasjonen for denne målgruppen vil starte opp etter jul.

Vaksineteamet i Grong kommune

Til toppen