Aktuelt

Redusert kapasitet på legekontoret i perioden 2. mars til 21. mars

På grunn av overgang til nytt datasystem, vil legekontoret i perioden  2. mars til 21. mars (ukene 9, 10 og 11), ha betydelig redusert kapasitet. Inntak av pasienter utenom øyeblikkelig hjelp vil måtte bli prioritert. 
Vi beklager dette.

Anmoder våre pasienter om å ta kontakt med legevakt 116117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får time til din fastlege.

Hvis det er akutt, eller det står om liv, skal du alltid ringe 113.

Vennlig hilsen Grong Legekontor

Til toppen