Samling for alle lag og organisasjoner på Kuben

Informasjon om felles arrangement

Vi har gleden av å invitere til en spennende samling på Kuben kulturhus den 22. august, fra kl. 17:00 til 20:00. Vi har booket Kuben kafe, foajeen og gymsalen for arrangementet, og i gymsalen vil det være mulighet for å ha stand.

Vi ønsker å markedsføre mangfoldet av lag og foreninger som finnes i Grong, og dette arrangementet vil være en flott mulighet til å vise frem, og presentere aktiviteter, tiltak og engasjement for innbyggerne i Grong.

For de som ønsker det, vil det også være mulighet til å ha stand utendørs også.

Kuben vil være åpen fra kl. 12:00, slik at den som ønsker å komme i god tid kan gjøre det for å forberede standen.

Har dere lyst til å bidra med noe ekstra?

Vi oppfordrer lagene/foreningene til å bidra med noe ekstra til arrangementet, for eksempel underholdning eller korte forestillinger. Dette vil bidra til å skape en spennende og engasjerende atmosfære.

Markedsføring av dagen

Arrangementet markedsføres bredt via kommunens nettside, Facebook, plakater og andre kanaler. Vi håper på en god oppslutning fra publikum og ser frem til å vise fram det fantastiske mangfoldet av lag og foreninger i Grong.

For praktiske diskusjoner om arrangementet, er det opprettet en Facebook-gruppe hvor vi kan dele informasjon og svare på spørsmål. Meld deg gjerne inn i gruppen via følgende lenke: Samling på Kuben for lag og foreninger i Grong.

For å melde dere på arrangementet, bruk påmeldingsskjema som er tilgjengelig på kommunens nettside: Påmeldingsskjema.

Meld deg på snarest

Fristen for påmelding er satt til fredag 7. juli 2023.

Vi trenger hjelp til å nå flest mulig

Det hadde vært fint om alle kunne framsnakket arrangementet slik at vi får størst mulig deltakelse, både av lag/foreninger men også publikum.