Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 11. januar

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmene

Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Informasjon på flere språk

Sivilforvarset flyalarm
Tittel Publisert Type
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - amharisk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - amharisk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- oromo

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- oromo.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- russisk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- russisk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- engelsk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- engelsk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - ukrainsk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - ukrainsk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- kurmanji

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- kurmanji.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - arabisk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - arabisk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - pashto

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - pashto.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tyrkisk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tyrkisk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - dari

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - dari.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - somalisk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - somalisk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - norsk

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - norsk.pdf
Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tigrinja

09.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tigrinja.pdf