Aktuelt

Skal samarbeide om koronahjelp til bedrifter i Grong

Dato 01.04.2020

Grong kommune ønsker å gjøre det vi kan for å styrke bedrifters utviklingsevne under koronakrisen. Derfor skal vi samarbeide med omstillingsområdene i Lierne, Indre Fosen og Roan, samt Osen og Røyrvik kommuner, for å tilby bedrifter koronahjelp. Med oss på laget har vi Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

Som følge av koronapandemien opplever enkeltbedrifter, næringslivet og samfunnet store utfordringer hva gjelder etterspørsel, utsatte oppdrag og mangel på ressurser. Dette får direkte konsekvenser for bedrifters likviditet og utvikling. Samtidig gir krisen et mulighetsrom for å utnytte ledig kapasitet, tenke annerledes og handle proaktivt som kan føre til fremtidig verdiskapning og innovasjon. 

For å ta fatt på de utfordringene og mulighetene vi nå står overfor, iverksetter vi et ekstraordinært tiltak. Hensikten er å styrke bedriftenes utviklingsevne, ivareta aktiviteten og utnytte ressursene best mulig. 

I første omgang setter vi i gang en systematisk kartlegging av behovene bedrifter nå står overfor. Slik får vi nødvendig grunnlag for å bistå målrettet.   

 Derfor kontakter vi en del bedrifter i uke 14 for å kartlegge situasjonen.  Det er ikke mulig å ta kontakt med alle i kartleggingsfasen, så hvis du ikke blir oppringt og ønsker å gi innspill på behov og ønsker, så ta kontakt med Inger Helland på telefon 90986327, eller på epost til: inger.helland@grong.kommune.no

Til toppen