Aktuelt

Skole, barnehager, voksenopplæringen og kulturinstitusjoner stenges

Klikk for stort bildeIllustrasjon av coronaviruset fhi.no For å stoppe spredning av Koronaviruset vil skoler, barnehager, voksenopplæringen, Gronghallen og Kuben kulturhus stenges fra kl. 18.00 12. mars 2020.

Grunnregel

Ingen elever møter på skolen eller barnehage i morgen fredag 13. desember

Unntak fra regelen 

Noen yrkesgrupper må på jobb og da møter de utfordringer med barnepass etc.
Jobber begge foreldrene innen én av sektorene i listen nedenfor og har barn som går på småskolen (1.- 4. klasse) eller barnehagen, skal barna møte som vanlig.

 • Styring og kritisk ledelse
 • Forsvar
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kartforsyning
 • Elektroniske kommnunikasjonstjenester, inkl. satelittbaserte tjenester
 • Transport
 • Apotekene

Ledere ved barnehagene og skolene skal sørge for at barna får et tilbud den dagene.

Helsedirektoratet

Her kan du finne mer detaljert informasjon om denne saken. Anbefaler deg å lese dette.

Helsedirektoratet stenger skoler og barnehager

Til toppen