Aktuelt

Søknad om spillemidler for søknadsåret 2022

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

Hva kan du Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (sendes ikke til kommunen men Dem Norske Turistforening)
  • Kulturhus/samfunnshus (andre frister enn nevnt nedenfor, ta kontakt for informasjon)

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15.desember.
Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.idrettsanlegg.no.
Referansenummer vil du få tilsendt automatisk. Dersom du/dere har søkt tidligere, legger dere inn nummer og navn på "anleggs sted" og "anleggsenhet".

Vær oppmerksom på at det gjeldende anlegg må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Digital temakveld om spillemidler

Oppfordrer til å delta på digital temakveld om spillemidler (14. eller 15. juni).

Link til temakveld

Nytt anlegg eller anlegg som ikke er meldt inn som en del av kommuneplanen

Dersom søknaden omhandler et helt nytt anlegg, eller du ønsker å melde inn et nytt anlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller på e-post: sigve.hallager@grong.kommune.no

Til toppen