Søknad om spillemidler for søknadsåret 2024

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (sendes ikke til kommunen, men til Den Norske Turistforening)  
  • Kulturhus/samfunnshus (andre frister enn nevnt nedenfor, ta kontakt for informasjon)  

Frist 1.oktober for innmelding av nye prosjekter og anlegg. Dersom søknaden omhandler et helt nytt anlegg, eller du ønsker å melde inn et nytt anlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller på e-post: elisabeth.vollmo.bjorhusdal@grong.kommune.no.

Søknadsfrist 15. desember for anlegg som allerede står oppført i prioritert handlingsprogram (PDF, 48 kB) i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.idrettsanlegg.no. Referansenummer vil du få tilsendt automatisk. Dersom du/dere har søkt tidligere, legger dere inn nummer og navn på "anleggs sted" og "anleggsenhet".

Vær oppmerksom på at det anlegget det søkes på må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Oppfordrer til å delta på temakveld om spillemidler arrangert av Trøndelag fylkeskommune. I år arrangeres det temakvelder 8. og 26. september, se info og påmelding her: Temakveld om idrettsanlegg og spillemiddelsøknader - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)