Aktuelt

Søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen 

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist

1. november 2020

Har du spørsmål?

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Gå til sametingets nettsider

Til toppen