Spørreundersøkelse - Foreldre til barn og unge med behov for sammensatte tjenester

Bakgrunn

Denne undersøkelsen er utarbeidet av Grong kommune sitt prosjekt for familier med barn som har utfordringer som gir behov for sammensatte tjenester.

Mål for undersøkelsen

Prosjektet har som mål å utvikle tiltak som gir støtte og avlastning for familier med omfattende omsorgsoppgaver. 
Vi håper undersøkelsen kan si oss noe om familiens situasjon når det gjelder tidsbruk, livskvalitet og tilfredshet med tjenestetilbudet barnet og familien får.

Undersøkelsen er anonym

Undersøkelsen er anonym. Kun en rapport med svarene vil bli lagret etter at prosjektet er ferdig, med mindre du svarer ja på spørsmålet om å legge igjen epostadressen. 

Er det spørsmål du ikke har lyst til å svare på , kan du hoppe over dem.

Svarfrist

Du kan delta på denne undersøkelsen frem til 28. oktober 2022.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Om du har spørsmål om undersøkelsen, kontakt Åse Rosten på telefon 478 39 605

Link til undersøkelsen