Aktuelt

Statusoppdatering fra ordfører onsdag 27.01.

 

Det ble tidligere i dag meldt om 6 nye personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. Som følge av dette settes en klasse til ved Grong barne – og ungdomsskole i karantene.  

Det er i dag 29 personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. 23 av disse har testet positivt etter 1. januar 2021.  

Det er gjennomført smittesporing på alle personer som har testet positivt. Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

Antall testede

Når dagen i dag er gjennomført har vi testet over 400 personer i Grong siden nyttår, dette tilsvarer 16% av Grong sin befolkning. Alle de positive testene ses i sammenheng, og kan relateres til utbruddet på Rønningen barnehage. Vi har ikke oppdaget smitte utover dette.  

Antall i karantene

Nærkontakter er satt i karantene umiddelbart etter et positivt prøvesvar. I dag har vi ca 315 stykker i karantene.  

Mange er bekymret

Jeg skjønner godt at folk er bekymret og redd. Det er naturlig at vi føler utrygghet når smittetallene øker, og det skapes usikkerhet om når vi får vaksiner. Ut i fra de opplysningene og det vi vet i dag, mener vi at vi har oversikt over situasjonen. Kriseledelsen i Grong kommune er operativ hele tiden. Vi tar fortløpende de grep og vurderinger vi mener er riktig ut fra den situasjonen vi står i og de opplysningene vi har. 

Det er alltid vanskelige vurderinger. Smitterisiko skal veies opp mot muligheten for å holde Grong-samfunnet i gang. Vi følger i størst mulig grad de nasjonale retningslinjene og de råd Regjeringen kommer med.  

Jeg opplever at grongningen er flinke til å følge de rådene som vi gir, og det er viktig! 

Jeg ønske også å gi honnør til alle dere som står på. Jeg vet det er mye jobb og mye ekstra arbeid for mange av dere – tusen takk for den jobben dere gjør.  

Tiltak som er iverksatt:

Ut fra dagens situasjon har vi valgt å sette inn følgende tiltak:  

• Fem klassetrinn ved Grong barne – og ungdomsskole er i karantene. 

• En klasse ved Grong videregående skole er i karantene. 

• Sykeheimen er stengt for besøkende.  

• Frivillighetssentralen er stengt. 

• Voksenopplæringen har hjemmeundervisning. 

• Servering innendørs på Bjørgan Skisenter er stengt, og det er satt restriksjoner på antall besøkende.  

• Oppfordrer alle som har vært på Østlandet til å teste seg.  

• Oppfordrer alle til å bruke munnbind når dere oppholder dere på steder der det kan være utfordrende å holde anbefalt avstand

 

Med hilsen Borgny Grande 
Ordfører Grong kommune 
 

Til toppen