Aktuelt

Statusrapport fra Grong kommune torsdag 28.januar: 

I skrivende stund er det 25 personer som har testet positivt på covid-19 siden 1.januar i Grong. Det er ingen endringer siden onsdag kveld. 
Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

Oversiktlig situasjon

Ut i fra det vi vet i dag, mener vi at vi at smittesituasjonen er oversiktlig.  Kriseledelsen i Grong kommune er operativ hele tiden. Vi tar fortløpende de grep og vurderinger vi mener er riktig ut fra den situasjonen vi står i og de opplysningene vi har.

Nødvendige tiltak

Kriseledelsen vurderer hele tiden hvilke tiltak vi mener bør settes inn for å redusere smitte og smitterisiko. Ut fra de føringene vi har fått fra nasjonale myndigheter og kunnskap fra mars 2020 der hele samfunnet ble stengt ned, forsøker vi å holde skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn mest mulig åpne så lenge det er smittefaglig forsvarlig. Nedstenging av skoler og barnehager har store konsekvenser for barn og unge, både i forhold til det sosiale og læringsutbytte.  

Vi har i dag fem klasser, samt barn, voksne og deres husstandsmedlemmer ved Rønningen barnehage i karantene. Det er viktig at de som er i karantene overholder reglene for karantene! De som er i karantene skal kun være i kontakt med egen familie, også på fritiden. 

Det er i dag testet 30 nye personer. 

Vaksinering

Alle beboerne ved sykeheimen og miljøarbeidertjenesten har fått den første dosen med vaksine denne uken. 
Neste uke (uke 5) starter vi vaksinering av personer over 85 år, alle får beskjed når de skal vaksineres. 

Vi følger de nasjonale retningslinjene der 20% av vaksinene går til helsepersonell. 

Vi har planene klare for videre vaksinering. Videre vaksinering avhenger av hvor mange doser vi får fra nasjonale myndigheter. 

Koronatelefonen

Koronatelefonen er åpen mellom 11.00 -13.00 lørdag og søndag. 

Jeg skjønner at dere er bekymret, men føler som sagt at situasjonen akkurat nå er oversiktlig. Ta vare på dere selv og hverandre i disse dagene. 
Det er mange som står på i disse dagene for å håndtere den situasjonen vi står i på best mulig måte. Alle vil det beste for Grong-samfunnet.


Borgny Grande
Ordfører Grong kommune 

Til toppen